Werkgroep

Op 11 oktober 2018 ontstond vanuit een collaboratie tussen het Radboudumc en het IKNL het initiatief om een landelijke samenwerking op te zetten voor onderzoek naar het galblaascarcinoom. Vanuit dit initiatief is het plan ontstaan om de werkgroep Galblaascarcinoom op te richten. Deze multidisciplinaire werkgroep opereert als onderdeel van de Dutch Hepatocellular and Cholangiocarcinoma Group (DHCG).

Het doel van de Werkgroep is het verbeteren van de behandeling en diagnostiek van patiënten met een Galblaascarcinoom. De komende twee jaar richt de werkgroep zich met name op wetenschappelijk onderzoek en een inventarisatie naar de behandeling van dit type kanker in Nederland.

In samenwerking met de DHCG en het IKNL wordt er prospectief onderzoek verricht naar de behandeling van galblaaskanker.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close