POLYP studie (galblaaspoliepen)

Achtergrond

Naar schattig heeft 10% van de bevolking een galblaaspoliep. Het grootste deel van deze poliepen is goedaardig. Echter bestaat ongeveer 10% van de poliepen uit een (pre)maligne laesie, waarbij het risico ontstaat op de ontwikkeling van een galblaascarcinoom. Om dit te voorkomen moet bij deze patiënten een cholecystectomie verricht worden.

Het is momenteel niet goed mogelijk om op basis van pre-operatieve diagnostiek vast te stellen of een poliep goed- of kwaadaardig is. Een cholecystectomie wordt aanbevolen voor alle poliepen met een diameter van ≥10mm. Postoperatief blijkt echter 70% van de poliepen goedaardig te zijn. Aan de andere kant is ongeveer 30% van alle maligne poliepen kleiner dan de operatiegrens van 10mm. Deze richtlijn leidt tot dus tot forse over- en onderbehandeling.

Een cholecystectomie kost in Nederland ongeveer 4.000 euro. Betere pre-operatieve selectie zou een geschatte kostenbesparing van meer dan 1 miljoen euro op jaarbasis opleveren. Met de POLYP-studie, een landelijke prospectieve registratiestudie, hopen wij deze pre-operatieve selectie te verbeteren.

Doel

De POLYP studie is een prospectieve registratiestudie om de optimale behandeling voor patiënten met galblaaspoliepen te bepalen. De POLYP studie zal leiden doelmatige diagnostiek en follow-up en minder chirurgische over- en onderbehandeling bij patiënten met galblaaspoliepen.

Inclusie

Alle patiënten met een verdenking op een galblaaspoliep komen in aanmerking voor deelname aan de POLYP studie. Ook patiënten waarbij een galblaaspoliep per toeval is gevonden na een cholecystectomie voor een andere indicatie zullen worden geregistreerd.

Methoden

De POLYP studie is een prospectieve registratiestudie. De behandelend arts blijft verantwoordelijk voor de gehele behandeling, welke plaats zal vinden in het eigen ziekenhuis. Patiënten die deelnemen aan deze studie worden dus niet anders behandeld dan gebruikelijk. Deelname aan de studie vraagt geen extra inspanning aan de behandelend arts. Per centrum zal de lokale coördinator patiënten met een galblaascarcinoom aanmelden bij de coördinerend onderzoeker. Deze neemt vervolgens contact op met de patiënt of behandelend arts voor het verstrekken van informatie en het verkrijgen van informed consent.

In de POLYP-studie zullen de volgende gegevens geregistreerd worden; bevindingen tijdens controleafspraken, uitslagen van beeldvormend onderzoek, operatiegegevens en eventuele complicaties, pathologieverslagen, follow-up duur en overleving. Alle beeldvorming zal opnieuw worden beoordeeld door een ervaren radioloog uit het Radboudumc.

Hiernaast worden met een longitudinaal vragenlijst onderzoek gegevens over symptomen en kwaliteit van leven verzameld. Deelname aan het vragenlijst onderzoek is afhankelijk van de wens van de patiënt en geen voorwaarde voor deelname aan het registratieonderzoek. Alle gegevens zullen periodiek worden verzameld door de coördinerend onderzoeker en worden ingevoerd in een beveiligde, online database.

Heeft u vragen of wilt u met uw centrum graag deelnemen aan de registratie? Stuur dan een e-mail naar de coordinerend onderzoeker via info@galblaasafwijking.nl

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close