TULYP studie (galblaascarcinomen)

Achtergrond:

Het galblaascarcinoom is een zeer zeldzame tumor met een uiterst slechte prognose. De 5-jaarsoverleving bedraagt al enkele decennia slechts 10%. Genezing is  alleen mogelijk door radicale resectie van de tumor. Door een combinatie van lokaal agressieve tumorgroei en aspecifieke klachten wordt de diagnose vaak pas in een laat stadium gesteld en blijkt maar 10-20% van de tumoren resectabel bij diagnose.
Omdat het galblaascarcinoom zo zeldzaam is, is er ook over chemo- en radiotherapie weinig bekend. Evidence voor een optimale behandeling ontbreekt en de internationale richtlijnen baseren hun adviezen op een combinatie van retrospectief onderzoek en expert opinion.

Doel: 

Het doel van de TULYP studie is door prospectieve gegevensregistratie de optimale behandeling voor patiënten met galblaaskanker te bepalen. De TULYP-studie zal hopelijk leiden tot een betere kwaliteit van leven en een langer leven bij patiënten met galblaaskanker.

Inclusie:

Alle patiënten met een verdenking op een galblaascarcinoom komen in aanmerking voor deelname aan de TULYP studie. Ook patiënten waarbij een galblaascarcinoom per toeval is gevonden na een cholecystectomie voor een andere indicatie zullen worden geregistreerd.

Methoden:

In de TULYP studie worden prospectief gegevens van patiënten met een galblaascarcinoom geregistreerd. De behandeld arts is verantwoordelijk voor de gehele behandeling, welke zal plaatsvinden in het eigen ziekenhuis. Patiënten die deelnemen aan deze studie worden dus niet anders behandeld dan gebruikelijk. Deelname aan de studie vraagt geen extra inspanning aan de behandelend arts. Per centrum zal de lokale coördinator patiënten met een galblaascarcinoom aanmelden bij de coördinerend onderzoeker. Deze neemt vervolgens contact op met de patiënt of behandelend arts voor het verstrekken van informatie en het verkrijgen van informed consent.

In de TULYP-studie worden de volgende gegevens verzameld: patiënten karakteristieken,presentatie en klachten, (pre-operatieve) beeldvorming, operatie gegevens en eventuele complicaties, pathologieverslagen, gegevens over chemotherapie en radiotherapie, follow-up en de duur van overleven na de diagnose.

Met een longitudinaal vragenlijst onderzoek worden gegevens over symptomen en kwaliteit van leven verzameld. Het invullen van vragenlijsten is vrijwillig en is geen voorwaarde voor deelname aan het registratieonderzoek. Alle klinische gegevens zullen periodiek worden verzameld door de coördinerend onderzoeker en worden ingevoerd in een beveiligde, online database.

Heeft u vragen of wilt u met uw centrum graag deelnemen aan de registratie? Stuur dan een e-mail naar de coordinerend onderzoeker via info@galblaasafwijking.nl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close